Λέξεις που χρειάζεται να ξέρεις, όταν πηγαίνεις σε ένα μάθημα Yoga…

Asana: χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάθε στάση της yoga

Vinyasa: Στην πραγματικότητα σημαίνει μια σειρά από asana, πόζες

Pranayama: Πρόκειται για την ελεγχόμενη αναπνοή. Prana είναι η αναπνοή, και yama ο έλεγχος

Tadasana: Είναι η στάση του βουνού.

Savasana: Όταν την ακούς, σημαίνει ότι τελείωσε η πρακτική σου και το μάθημα για εκείνη την ημέρα ή “το τέλος στα βάσανα” που λένε και οι δάσκαλοι στη γιόγκα.

Namaste: Σημαίνει “η ψυχή μου τιμά την ψυχή σου”

Margianna